:: หน้าแรก :: ผลิตภัณฑ์ของเรา
 
:: เกี่ยวกับเรา :: ถาม-ตอบ :: ติดต่อเรา
products1 product2 products3 products4 products5

ผลิตภัณฑ์ : ตรา พลอยเกษตร | สูตรเคมี


สูตรเคมี


46-0-0
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ21-0-0
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

 


18-46-0
นิยมใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ ใช้ได้กับไม้ทุกชนิด นิยมใช้เป็นปุ๋ยเร่งดอก โดยใช้ใส่รอบๆ ต้น ตามแนวรัศมีพุ่มใบ

 


0-0-60
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพของไม้ผลเช่น องุ่น เงาะ ส้ม มะม่วง เป็นต้น ใส่หลังจากติดผลแล้ว ประมาณ 20-30 วัน และใช้กับปาล์ม

 


14-6-33
ใช้บำรุงผลและต้นให้สมบูรณ์ เพิ่มสีสัน และรสชาด เช่น ปาล์ม ไม้ผล ต่างๆ เป็นต้น

 


15-7-18
ใช้กับยางพารา สำหรับบำรุงต้น และ ผลผลิตหลังจากเปิดกรีดแล้ว จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางให้สูงขึ้นเปอร์เซนต์น้ำยางดีขึ้น

 


15-15-15
ใช้ในการบำรุง และให้ความสมบูรณ์หลังจาก เก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งพืชต้นเล็ก และต้นใหญ่
 

 


16-4-4
ใช้บำรุงต้นและใบของนาข้าว และพืชผักต่างๆ เช่น คะน้า กระเพรา ผักกาด กวางตุ้งใช้ได้ ดีกับนาข้าว และมันสำปะหลัง

 

 


16-8-8
เร่งการเจริญเติบโต เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าว และพืชผัก รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ

 


16-16-8
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นในนาข้าว เหมาะสำหรับ พื้นที่นาที่เป็นดินปนทราย (ภาคอีสาน)

 


18-4-6
เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วง ต้องการเร่งการเจริญเติบโต เช่น ยางพารา ปาล์ม และพืชผักอื่นๆ

 


25-7-7
เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วง ต้องการเร่งการเจริญเติบโต เช่น ยางพารา ปาล์ม และพืชผักอื่นๆ

 

16-20-0
ใช้กับนาข้าว เหมาะสำหรับพื้นที่นาที่เป็นดินเหนียว
 

 


20-8-20
ใช้บำรุงต้นและเพิ่มผลผลิต บำรุงผลผลิต ยางพารา และไม้ผลต่างๆ
 

 


21-7-18
ใช้กับยางพารา สำหรับบำรุงต้น และ ผลผลิตหลังจากเปิดกรีดแล้ว จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางให้สูงขึ้นเปอร์เซนต์น้ำยางดีขึ้น

 


30-0-0
เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ในช่วงแรก เพื่อเพิ่ม
ความเขียวของใบพืช