:: หน้าแรก :: ผลิตภัณฑ์ของเรา
 
:: เกี่ยวกับเรา :: ถาม-ตอบ :: ติดต่อเรา
products1 products2 products3 products4 products5

ผลิตภัณฑ์ : ตรา สิงโตสยาม 2007 | สูตรเคมี


สูตรเคมี


46-0-0
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ21-0-0
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

 


18-46-0
นิยมใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ ใช้ได้กับไม้ทุกชนิด นิยมใช้เป็นปุ๋ยเร่งดอก โดยใช้ใส่รอบๆ ต้น ตามแนวรัศมีพุ่มใบ

 


0-0-60
ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพของไม้ผลเช่น องุ่น เงาะ ส้ม มะม่วง เป็นต้น ใส่หลังจากติดผลแล้ว ประมาณ 20-30 วัน และใช้กับปาล์ม

 


8-24-24
ใช้เร่งการออกดอก บำรุงดอก และเร่งการออกผล บำรุงผล ใช้กับไม้ผลชนิดต่างๆ

 


12-4-40
ใช้บำรุงผล ให้สมบูรณ์มีขนาดใหญ่ เช่น ปาล์มน้ำมันที่อายุมากๆ และใช้กับ เผือก สับปะรด ฯลฯ

 


9-3-9
ใช้กับยางพารา สำหรับยางที่กำลังเปิดกรีด เพิ่มน้ำยางเปลือกยางนิ่มกรีดง่าย ใช้ได้ดีกับปล์ามทำให้ปามติดดอกออกผลดี
 

 


20-8-20
ใช้บำรุงต้นและเพิ่มผลผลิต บำรุงผลผลิต ยางพารา และไม้ผลต่างๆ
 

 


25-8-8
เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วง ต้องการเร่งการเจริญเติบโต เช่น ยางพารา ปาล์ม และพืชผักอื่นๆ

 


14-7-35
ใช้บำรุงผลและต้นให้สมบูรณ์ เพิ่มสีสัน และรสชาด เช่น ปาล์ม ไม้ผล ต่างๆ เป็นต้น

 


16-20-0
ใช้กับนาข้าว เหมาะสำหรับพื้นที่นาที่เป็นดินเหนียว

 


13-6-36
ใช้บำรุงผล ให้สมบูรณ์มีขนาดใหญ่ ในผลไม้ และ ปาล์มน้ำมันที่อายุมากๆ และใช้กับ เผือก สับปะรด ฯลฯ