:: หน้าแรก :: ผลิตภัณฑ์ของเรา
:: เกี่ยวกับเรา :: ถาม-ตอบ :: ติดต่อเรา
products products products3 products4 product5
โรงงานที่จีนพร้อมเปิดตัว "โรงงาน กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด" ที่ อ. หนิงหมิง จ.หนานหนิง มณฑลกวางสี (วันที่ 21 กันยายน 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
   

  การปลูกพืชไร้ดินด้วยระบบไฮโปรโดรนิกส์


****  จากในอดีตที่ผ่านมาการปลูกพืชไร้ดิน ถือว่าเป็นการปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูงเกินไปสำหรับเกษตรกรบ้านเรา แต่เนื่องจากการปลูกพืชในดินติดต่อกันมาเป็นเวลานานมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งดินเค็ม, เดินเปรี้ยว, แมลงศัตรูพืช ทำให้ต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้อุปกรณ์เก่าจากโรงเรือนฟาร์มไก่ไข่ มาทำเป็นแปลงปลูก และใช้ระบบน้ำวนไหลผ่านรากพืช โดยใส่ธาตุอาหารที่พืชต้องการลงในถังน้ำ ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการปลูกพืชไร้ดินลงได้มาก จากการลองผิดลองถูกมาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ก็ได้ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ และที่สำคัญคือไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงๆ
 
***** รายละเอียดเพิ่มเติม

 
เกาะข่าวเกษตร
 ข่าวเกษตรกร การเกษตรแบบธรรมชาติ
 ข่าวการศึกษา การเกษตร
ข่าวเกษตรน่ารู้
ข่าวเกษตร ช่อง 7
กิจกรรมของเรา
ร้านค้าภัศรันย์การเกษตร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัดได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยาม วันเสาร์ที่18 ตุลคม 2557 ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะผู้บริหารน้ำตาลมิตรผลประเทศจีนและchongzo Fengline Fertilizer co.,ltd เข้าแลกเปลียนประสบการณ์ด้านป ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะเครือข่ายปุ๋ยและยางพารา จ. ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะจากผู้บริหาร สกต.และผู้นำร้านค้าเครือข่ายร้านค้า สกต. จ. บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยศักด ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะจากผู้บริหาร สกย.และผู้นำร้านค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ยศักดิ์สยามเมื่อวันที่ ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะจาก ร้านเกษตรบางเลน จังหวัด นครปฐม เข้าเยี้ยมชมโรงงานปุ๋ยศักดิ์สยาม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
คณะจาก บริษัท เวชสิทธ์การเกษตร จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าเยี้ยมชมโรงงานปุ่ยศักดิ์สยามฯ เมื่อวัน ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
ฉลองตรุษจีน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
ฉลองครบรอบวันเกิด 60 ปี คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม 11 ธันวาคม 2556 ณ ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
ชาวศักดิ์สยามฯ ร่วมฉลองปีใหม่ และทำบุญเลี้ยงพระรับพรปีใหม่ ในวันที่ 28 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมา สร้างความสน ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
หจก.วิชัยการเกษตร ร่วมกับ ปุ๋ยตราพลอยเกษตร/ปุ๋ยตราสามเอส ได้นำคณะพนักงานและสมาชิกสหกรณ์สรรพยา เข้าเย ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
บริษัทกำแพงเพชรจั้วเจริญ (1999) จก. และ บริษัทไอยราบบรรจุภัณฑ์ จก. ได้เดินทางเพื่อเข้าชมโรงงานผลิตปุ ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
ด้วยความห่วงใยสุขภาพของชาวศักดิ์สยามฯ ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีการตรวจสุภาพประจำปีขึ้น สำหรับพนักงานทุก ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร และ คุณดำรง ประชาสิร ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามกรุ๊ป พาลูกค้า วี.ไอ.พี. ไปท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น (เกาะฮอกไกโด) ระหว่าง ..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
..
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
เว็บไซต์แนะนำเพิ่มเติม
  กรมการค้าภายใน
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กระทรวงพาณิชย์
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
  ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ